Database Sp. z o.o. Sp.K.

DATABASE to:

  • skuteczne pozyskiwanie informacji o dłużnikach,
  • dedykowane bazy danych o dłużnikach,
  • skip tracing - poszukiwanie danych o dłużnikach w sieci w ilościach masowych.

 

Świadczymy usługi detektywistyczne osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 12 poz. 110) od 2010 roku:

  • wcześniej wpis do rejestru działalności regulowanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakeresie usług detektywistycznych o numerze: RD-47/2010.
  • obecnie w ramach spółki komandytowej RD-20/2019

 

W MSWiA mamy zarejestrowanych 11 detektywów z licencjami Komendantów Wojewódzkich Policji w: Bydgoszczy, Warszawie, Lublinie, Opolu, Białymstoku.


 

 

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Świadczymy usługi dla firm i kancelarii prawnych, prowadzących windykacje należności w imieniu swoim i klientów. Wierzyciele nie zawsze decydują się na powództwo sądowe. W pierwszej kolejności sprawdzają majątek dłużnika celem weryfikacji, czy koszty procesu sądowego będą zasadnym wydatkiem.

Skuteczna windykacja powinna być poprzedzona zleceniem wyspecjalizowanej firmie ustalenia majątkowego dłużnika. Komornik sądowy w postępowaniu egzekucyjnym również zajmuje się szukaniem majątku, ale wcześniej wierzyciel musi opłacić wpis sądowy, zastępstwo procesowe i zaliczkę na czynności komornika. Wtedy często okazuje się, że egzekucja komornicza jest bezskuteczna, a wierzyciel poniósł niemałe koszty procesu i windykacji.
Dlatego zdobywanie informacji o dłużniku i szukanie  majątku przed procesem pozwoli się upewnić, czy wydatki na proces i windykację komorniczą będą celowe.

Pozyskiwanie informacji o dochodach i majątku dłużników – usługi detektywistyczne świadczone przez Database.pl


Nieodłączny element prowadzenia biznesu to dłużnicy, którzy nie są w stanie uregulować zaciągniętych zobowiązań. Niestety, czasem zdarza się, że ich niezdolność do spłaty długów wydaje się być jedynie sprytnym wybiegiem. Jak można działać w takiej sytuacji? W rozwiązaniu problemu pomoże wyłącznie detektyw zajmujący się pozyskiwaniem informacji na temat dochodów i majątku dłużnika.


Profesjonalna firma detektywistyczna – zakres świadczonych usług


Aby móc potwierdzić podczas postępowania sądowego, że dany dłużnik w rzeczywistości dysponuje dochodami lub majątkiem, które pozwalają mu na uregulowanie przynajmniej części zobowiązań, niezbędne są „twarde” dowody. Zwykłe obserwacje nie wystarczą – konieczne jest przedłożenie podczas rozprawy sądowej dowodów na posiadanie przez niego jawnych (lub nieujawnianych) dochodów i majątku.

Niestety, prowadzenie takich działań na własną rękę nie jest proste. Aby osiągnąć cel, warto skorzystać z usług profesjonalnego detektywa. Zazwyczaj tego typu specjaliści wykonują następujące zadania:


- weryfikacja podstawowych informacji na temat podmiotu zadłużonego (dane osobowe dłużnika takie jak np. adres zameldowania czy stan cywilny). Ustalenie danych osobowych ma na celu sprawdzenie np. czy dany dłużnik nie jest zobowiązany do regulowania obciążeń alimentacyjnych;


- audyt sytuacji gospodarczej osoby zadłużonej – obejmuje on np. weryfikację w Krajowym Rejestrze Sądowym czy dana osoba ma udziały i sprawuje funkcje w podmiotach prawa handlowego;


- ustalenie źródeł dochodów danego dłużnika na podstawie weryfikacji danych, czy osiąga przychody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, czy też ma przyznaną rentę lub emeryturę.


- sprawdzenie, czy wobec osoby zadłużonej toczone jest postępowanie komornicze. Detektyw z Database.pl dostarczy nr sygnatury prowadzonego postępowania komorniczego oraz dane komornika;


- potwierdzenie, czy dłużnik posiada majątek w postaci nieruchomości bądź rzeczy ruchomych (mogą być to mieszkania, działki oraz takie ruchomości jak samochody);


- ważną informacją jest również fakt zbycia nieruchomości w ostatnich 5 latach, czasem w celu ucieczki z majątkiem. Możliwe jest wtedy złożenie pozwu sądowego w trybie tzw. skargi pauliańskiej. Detektyw z Database.pl pomoże wyszukać wszystkie księgi wieczyste zbyte, ustali numer księgi wieczystej po PESELu, jak i numer KW po nazwisku dłużnika.


Ponadto, cennym uzupełnieniem całego przedsięwzięcia jest wizyta w mieszkaniu/firmie dłużnika i wywiad środowiskowy.

Jak widać, katalog możliwości oferowanych przez profesjonalnego detektywa z Database.pl jest dość szeroki. Wszystkie spośród wymienionych czynności mają na celu rzetelne i wyczerpujące przedstawienie sytuacji dłużnika pod kątem rodzaju i wysokości osiąganych zarobków, posiadanych nieruchomości dla których są prowadzone księgi wieczyste, oraz ruchomości.


Dlaczego pomoc profesjonalnego detektywa jest niezbędna?


Profesjonalna pomoc jest konieczna np. w celu ustalenia, jakie nieruchomości posiada dłużnik. Bez pomocy specjalisty dotarcie do cennych informacji jest niewykonalne. Nie ma możliwości wyszukania online nieruchomości po PESELu, lub numeru księgi wieczystej po nazwisku. 

W tym celu detektyw pomoże ustalić PESEL dłużnika i numer KW czyli księgi wieczystej dłużnika.

Wówczas online wybierz opcję „wyszukaj księgę wieczystą”. Mając numery ksiąg wieczystych możesz pod adresem przegladarka-ekw.ms.gov.pl  sprawdzić dane nieruchomości jak: adres, powierzchnia działki, powierzchnia mieszkania, ilość izb, dane właściciela jak jego PESEL, imiona rodziców i inne. W księdze wieczystej online uzyskasz również informacje, czy nieruchomość jest obciążona jakąś hipoteką, zarówno zwykłą jak i przymusową.Firma detektywistyczna musi mieć wpis do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tylko w takiej sytuacji prowadzone przez nią działania są zgodne z prawem. Ponadto musi posiadać stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.


Jedną z firm, która pomoże Ci uzyskać powyższe informacje jest Database.pl 

Prowadzimy działalność na terenie całego kraju, w MSWiA mamy zarejestrowanych 11 detektywów z licencjami Komendantów Wojewódzkich Policji w: Bydgoszczy, Warszawie, Lublinie, Opolu, Białymstoku. Możliwe są również sprawdzenia dłużników za granicą.


 


Na sukces Twojego biznesu duży wpływ ma sprawdzenie majątkowe kontrahenta.

Ustalenia majątkowe przeprowadzone „przed szkodą” pozwolą Ci oszacować wysokość kredytu kupieckiego, którego możesz udzielić i uniknąć kłopotów podczas windykacji.

Database Sp. z o.o. Sp.K.