Database Sp. z o.o. Sp.K.

DATABASE to:

  • skuteczne pozyskiwanie informacji o dłużnikach,
  • dedykowane bazy danych o dłużnikach,
  • skip tracing - poszukiwanie danych o dłużnikach w sieci w ilościach masowych.

 

Świadczymy usługi detektywistyczne osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 12 poz. 110) od 2010 roku:

  • wcześniej wpis do rejestru działalności regulowanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakeresie usług detektywistycznych o numerze: RD-47/2010.
  • obecnie w ramach spółki komandytowej RD-20/2019

 

W MSWiA mamy zarejestrowanych 11 detektywów z licencjami Komendantów Wojewódzkich Policji w: Bydgoszczy, Warszawie, Lublinie, Opolu, Białymstoku.


 

 

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Świadczymy usługi dla firm i kancelarii prawnych, prowadzących windykacje należności w imieniu swoim i klientów. Wierzyciele nie zawsze decydują się na powództwo sądowe. W pierwszej kolejności sprawdzają majątek dłużnika celem weryfikacji, czy koszty procesu sądowego będą zasadnym wydatkiem.

Skuteczna windykacja powinna być poprzedzona zleceniem wyspecjalizowanej firmie ustalenia majątkowego dłużnika. Komornik sądowy w postępowaniu egzekucyjnym również zajmuje się szukaniem majątku, ale wcześniej wierzyciel musi opłacić wpis sądowy, zastępstwo procesowe i zaliczkę na czynności komornika. Wtedy często okazuje się, że egzekucja komornicza jest bezskuteczna, a wierzyciel poniósł niemałe koszty procesu i windykacji.
Dlatego zdobywanie informacji o dłużniku i szukanie  majątku przed procesem pozwoli się upewnić, czy wydatki na proces i windykację komorniczą będą celowe.


Na sukces Twojego biznesu duży wpływ ma sprawdzenie majątkowe kontrahenta.

Ustalenia majątkowe przeprowadzone „przed szkodą” pozwolą Ci oszacować wysokość kredytu kupieckiego, którego możesz udzielić i uniknąć kłopotów podczas windykacji.

Database Sp. z o.o. Sp.K.