Database Sp. z o.o. Sp.K.

Oferta

Realizujemy zlecenia wierzycieli w temacie pozyskiwania informacji o majątku dłużnika, celem skutecznego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

a)    Ustalenie danych osobowych dłużnika (imiona rodziców, stan cywilny, historia zameldowania)

b)    Ustalanie ruchomości dłużnika (nr rejestracyjny, marka, model, silnik, rocznik, VIN)

c)    Ustalenie KW dłużnika: nieruchomości, dla których są urządzone księgi wieczyste

d)    Ustalenia osobowo - kapitałowe dłużnika (działalność gospodarcza, udziały i pełnione funkcje w podmiotach prawa handlowego)

e)   Ustalenie gdzie dłużnik pracuje (zatrudnienie, renta lub emerytura, umowy cywilne)

f)    Postępowania komornicze wobec dłużnika (informacje o prowadzonych postępowaniach, wraz z podaniem nazwy komornika oraz sygnatury prowadzonego postępowania)

g)   Raport o dłużniku z wizją lokalną i wywiadem środowiskowym